Nett-banner 950x173 72

Busskabotasje bekymrer Samferdselsdepartementet

18.februar 2013
Bergkvarabuss180213-small På et møte mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), LO og Samferdselsdepartementet mandag om busskabotasje, sa statssekretær Geir Pollestad at han deler NTFs bekymring over uttviklingen. - Departementet lovte å sette i gang et arbeid for å dokumentere utviklingen i turbilnæringen sett på bakgrunn av utviklingen med busskabotasje, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF. Les mer!


Det var NTF som ba om dette møtet etter at Samferdselsdepartementet før jul trakk tilbake sitt eget forslag om å innføre begrensninger på busskabotasje, det vil si utenlandske busselskapers anledning til å drive med turbilkjøring i Norge i turistsesongen. Det er EFTAs overvåkningsorgan ESA som har konkludert med at det vil være i strid med EØS-avtalen å begrense slik kjøring.

- Vi var forundret over at ESA kunne komme til en slik konklusjon, sett på bakgrunn av at det eksisterer et omforent regelverk for kabotasje innen godssektoren i EU/EØS-området som er mye strengere enn det foreslåtte regelverket for kabotasje innen persontransport, sier Roger Hansen i NTF. De foreslåtte reglene for busskabotasje var lik de reglene som eksisterer og praktiseres for slik kjøring i Frankrike.

- Vi er svært bekymret over utviklingen i norsk turbilnæring etter at utenlandske selskaper med sjåfører på luselønn har tatt over det meste av turistkjøringen i sommerhalvåret bl.a. knyttet til cruisehavnene i Norge. NTF har fått meldinger om omfattende sosial dumping knyttet til selskapene som har overtatt disse turbiloppdragene i Norge. Utenlandske turbilsjåfører blir stasjonert i Norge flere måneder i strekk med lønn helt ned til 2,80 euro pr time. Vi mener at turbilnæringen er en av de næringene i Norge der problemene med sosial dumping er aller størst, sier Hansen.

- Møtet med departementet gav ingen avklaring på hva som skal skje med hensyn til busskabotasje. Vi er likevel tilfredse over at Samferdselsdepartementet nå setter i gang et arbeid med å dokumentere omfanget og effekten av problemene knyttet til busskabotasje. Vi forventer at dette arbeidet blir satt i gang umiddelbart, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok