Nett-banner 950x173 72

Det blir ingen renovasjonsstreik

25.juni 2014
OleEinar260514-small Det blir ingen streik i renovasjonssektoren etter at det ble løsning i meklinga mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Transport om ny miljøoverenskomst 7 timer på overtid onsdags morgen. Les mer!

- Det var ei komplisert mekling, men vi ble til slutt enige med NHO Transport om forslag til ny miljøoverenskomst som vårt forhandlingsutvalg kan anbefale, sier NTFs forhandlingsleder, forbundssekretær Ole Einar Adamsrød.

- Vi fikk blant annet gjennomslag for at arbeidsgiverne nå skal dekke alle kostnadene til det obligatoriske yrkeskompetansebeviset for sjåfører, sier Adamsrød.

Dette er de viktigste punktene i forslaget til ny miljøoverenskomst: 

·         Arbeidsgiverne skal nå dekke alle kostnadene til yrkeskompetansebeviset (YKB) som sjåførene må ta hvert femte år, inklusive lønn i kursperioden

·         Minstelønna heves med kr 5,40 pr time til kr 156,15

·         Sjåførtillegget økes med kr 2,- pr time for alle sjåfører som utfører arbeid med krav til sertifikat klasse C/CE

·         Alle gis et generelt tillegg på kr 0,75

·         Fagbrevtillegget økes med kr 3,- pr time

 

Forslaget til ny miljøoverenskomst skal nå ut på uravstemning. På grunn av sommerferien, er endelig frist for uravstemninga satt til 6. august kl 12.00.

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok