Nett-banner 950x173 72

Skal bedre kommunikasjonen med bussjåførene

12.juni 2013
PU-061213 Politiets Utlendingshet (PU) skal bedre kommunikasjonen med bussjåførene i forbindelse med transport av asylsøkere på buss. Dette kom fram på et møte mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og PU fredag 6. desember. Det var NTF som tok initiativ til møtet som en oppfølging av arbeidet etter tragedien på Valdresekspressen i høst. Les mer!

(Foto: Fra venstre - forbundsleder Roger Hansen, PUs sjef Kristine Ottesen Kvigne, avdelingsdirektør i PU, Geir Bang Danielsen og NTFs 2. nestleder Dag- Einar Sivertsen)

PU har ansvaret for uttransportering av asylsøkere som skal tilbake til sitt hjemland. Da bruker de aldri buss. Men det hender at busstransport blir brukt når asylsøkere skal sendes til andre EØS-land, såkalte "dublinere".

- Det var et positivt og konstruktivt møte. En del bussjåfører har opplevd at politiet har kjørt asylsøkere til bussen, fått de ombord og gått. PU hadde stor forståelse for at dette kan oppleves frustrerende og vanskelig for bussjåførene. De skal gjennomgå sine rutiner for de transportene av asylsøkere de selv har ansvaret for, og lovte å ta opp dette med andre politienheter som er berørt av disse problemstillingene, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen i NTF.

NTF skal om kort tid ha et møte med Utlendingsdirektoratet (UDI) om problemstillingene rundt transport av asylsøkere på buss.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok