Nett-banner 950x173 72

- Dette lukter streikebryteri!

25.april 2014
Tide Buss Leder Roger Moum i Vestnorsk Transportarbeiderforening er forbannnet på det fylkeskommunale kollektivselskapet Skyss i Hordaland. Selskapet forlanger at uorganiserte bussjåfører i busselskapet Tide skal kjøre i tilfelle busstreik. - Dette lukter streikebryteri, sier Moum. Les mer!


Tide sendte for en tid tilbake et betinget permitteringsvarsel til de uorganiserte sjåførene som blir berørt av en eventuell busstreik i Hordaland og Rogaland. Skyss forlanger nå at de uorganiserte bussjåførene i Hordaland skal kjøre under streiken. Dette får Roger Moum til å se rødt.

- Dette blir en helt umulig situasjon. Formelt sett har uorganiserte lov til å jobbe under en streik i følge den ordinære arbeidsplanen de har. Men hvordan de skal løse dette i Tide, er vanskelig å se. Dette lukter planlagt streikebryteri. Jeg er opprørt over at et fylkeskomunalt selskap som ikke er part i konflikten, blander seg inn på denne måten, sier Moum.

- Den ordinære arbeidsplanen til de uorganiserte, vil jo kunne føre til at en rute blir operert noen timer én dag, mens den ikke kjøres neste dag. Skyss har jo også informasjon om bussrutene overfor publikum. Jeg er ikke i stand til å se hvordan dette kan løses. I Rogaland, permitterer de alle de uorganiserte i tilfelle streik. Slik bør det være i Hordaland også, sier Roger Moum.

- Hvis det blir streik og de uorganiserte blir satt til kjøre andre ruter enn det som står i arbeidsplanen, eller jobber overtid, vil vi sørge for å blokkere alle bussene til Tide, sier lederen for Vestnorsk Transportarbeiderforening, Roger Moum.
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok