Nett-banner 950x173 72

Det blir ingen grossiststreik!

27.august 2014
Rema1000-small Det blir ingen grossiststreik etter at Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Mat og Landbruk kom til enighet på overtid natt til onsdag i meklinga om en ny grossistoverenskomst i NHO-området. Avtalen omfatter blant annet grossistlagrene til Rema Distribusjon som betjener alle butikkene til Rema 1000, og flere av Felleskjøpets grossistlagre. Les mer!
- Vi er fornøyde med at fikk gjennomslag for at alle på denne overenskomsten på sikt vil komme opp på nivå med grossistoverenskomsten med Virke, sier NTFs forhandlingsleder, forbundssekretær Bjørn Anders Jonassen.
 
Rema Distribusjon meldte seg for en tid tilbake ut av Virke og inn i NHO.
- Alle våre medlemmer i Rema Distribusjon beholder de lønns- og arbeidsbetingelser som ble framforhandlet i grossistoverenskomsten med Virke fram til tariffrevisjonen i 2016, sier Jonassen.
 
- For de øvrige av våre medlemmer på overenskomsten med NHO Mat og Landbruk, fikk vi på plass en garanti for lønnsutviklinga som betyr at de fram til 2017 garanteres ei opptrapping av minstelønn til 90 % av SSBs statistikk for Arbeidere i alt. Det vil bety ei betydelig lønnsutvikling for denne gruppa, sier Bjørn Anders Jonassen.
 
- Vi har også fått inn en sikringsbestemmelse slik at grossistbedrifter som i dag går på Virkeoverenskomsten men melder seg inn i NHO, ikke vil få en billigere tariffavtale enn tilsvarende avtale i Virke, sier forbundssekretær Bjørn Anders Jonassen.
 
Alle innenfor overenskomsten, får et generelt tillegg på kr. 2,00 fra 1. april, med unntak av Rema Distribusjon som får et generelt tillegg på kr 0,75, og som for øvrig følger reguleringene i grossistoverenskomsten med Virke.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok