Nett-banner 950x173 72

Uravstemning i gods

6.november 2014
MortenHagen-small-2 NTF sender nå ut overenskomstene for godssjåfører med NHO Transport og Norges Lastebileierforbund (NLF) til uravstemning med frist 20. juni kl. 12.00. Avstemningen håndteres i sin helhet av forbundskontoret, og alt materiell blir sendt i post til alle medlemmene som er registrert på disse overenskomstene. Les mer!

- Vi ber likevel foreningene være behjelpelig med informasjon om de får henvendelser om dette, sier forbundssekretær Morten Hagen.

- Vi fikk gjennomslag for vårt viktigste krav, at arbeidsgiverne skal dekke alle kostnadene til nødvendig etter- og videreutdanning. Vi har også fått et lønnstillegg vi kan leve med, sier Morten Hagen. Dette er hovedtrekkene i den nye overenskomsten: 

  • Arbeidsgiverne dekker kostnader til det såkalte Yrkeskompetansebeviset (YKB), som sjåførene må ta hvert femte år
  • Timelønna til langtransportsjåførene settes opp fra 91,27 til til kr 94,15 fra arbeidstidas begynnelse til arbeidstidas slutt, og opp fra 41,07 til kr 42,37 timene fra arbeidstidas slutt til arbeidstidas begynnelse neste dag. Dette vil gi en økning i lønn pr døgn på vel 50 kroner, eller ca 12 000 kr pr år
  • Nærtransportsjåfører får et tillegg på timelønna på 2 kroner
  • Minstelønnssatsen for nærtransport heves med 4 kr pr. time/652 kr pr måned til kr 156,57/25520 pr måned, inklusive det generelle tillegget
  • Satsene for verkstedarbeidere, hjelpere, vaskere og renholdspersonell økes med til sammen kr 4 pr time 
Trykk her for å lese uravstemningsheftet for overenskomsten med NHO Transport!
 
Trykk her for å lese uravstemningsheftet for overenskomsten med NLF!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok