Nett-banner 950x173 72

Midlertidig ja til ICA

7.august 2013
JohnnySletvold130313-small Fornyings-, administrasjons- og Kirkedepartementet (FAD) har gitt et midlertidig ja til at ICA og Norgesgruppen kan begynne å sette ut i livet en felles innkjøpsavtale i påvente av Konkurransetilsynets endelige beslutning. - Dette er positivt for ICA, sier konserntillitsvalgt i ICA Johnny Sletvold. Les mer!


(Foto: Vegard Holm)

- Det ser ut som om fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Åsrud har tatt på alvor den store bekymringen vi  ga uttrykk for da vi møtte henne for kort tid tilbake. Dette gir ICA og våre medlemmer et sårt tiltrengt pusterom, sier Johnny Sletvold.

Med bakgrunn i dårlig økonomi, inngikk ICA Norge for en tid tilbake en samarbeidsavtale med Norgesgruppen om deler av kjedens grossistlagre og innkjøp. Avtalen skulle gjelde fra 1. august i år og i fem år. På bakgrunn av den inngåtte avtalen, planla ICA å legge ned sine grossistlagre i Narvik, Trondheim og Bergen før sommeren i år, og grossistlagrene i Arendal og Bryne ved månedsskiftet september/oktober. Grossistvirksomheten i disse områdene skulle overføres ASKO sine grossistlagre.

19. april i år vedtok Konkurransetilsynet å stanse samarbeidet mellom ICA og Norgesgruppen inntil saken var behandlet i tilsynet begrunnet i konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. ICA og Norgesgruppen klaget på vedtaket. 21. mai fastholdt Konkurransetilsynet sitt vedtak.

- Konkurransetilsynets vedtak om midlertidig å stoppe samarbeidet mellom ICA og Norgesgruppen, skapte en svært vanskelig situasjon for våre omlag 200 medlemmer ved ICAs grossistlagre og deres familier. De ansatte følte stor frustrasjon og fortvilelse fordi deres situasjon med arbeid og inntekt ble satt på vent. Men selv om det er positivt at det er gitt en midlertidig tillatelse til samarbeidsavtalen, bør det endelige vedtaket om samarbeidsavtalen komme så fort som mulig, sier konserntillitsvalgt Johnny Sletvold.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok