Nett-banner 950x173 72

Meklingsløsning i havn - det blir ingen streik!

5.oktober 2014
TerjeSamuelsen280114 Det blir ingen streik i havnene etter at Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport nådde enighet i meklinga i havneoppgjørene lørdags formiddag, 12 timer på overtid. Les mer!

- Det har vært ei svært komplisert mekling, men alt i alt har vi fått fram forlag til nye overenskomster som forhandlingsutvalget enstemmig anbefaler, sier NTFs forhandlingsleder, 2. nestleder Terje Samuelsen.

- Vi har i avtalene fått inn viktige bestemmelser knyttet til kompetanseutvikling og HMS. Dette vil sikre at losse- og lastearbeidere vil kunne få god opplæring og utdanning. Partene skal nå jobbe med å utvikle en tilleggsmodul for losse- og lastearbeidere i logistikkfaget som er tilpasset losse- og lastefaget, sier Samuelsen.

- Det skal nå etableres kompetanseplaner i bedriftene som skal gjennomgås med jevne mellomrom. Alt dette vil bidra til å sikre losse- og lastearbeiderne ei god utdanning som gir både ei formell og reell heving av statusen for yrket. Dette vil også bidra til å videreutvikle og styrke sjøtransporten, sier Terje Samuelsen.

Timelønna i overenskomstene blir økt med kr 0,75 fra 1. april, det vil si det samme som i frontfagene.
- Vi kunne naturligvis tenke oss mer, men denne gangen har vi prioritert krav knyttet til kompetanseutvikling og HMS, sier Samuelsen.

Boikotten i Risavika og sympatistreikene i Mosjøen og Tromsø, var ikke en del av meklingsløsningen, så denne konflikten fortsetter. Forslagene til nye overenskomster skal nå ut til uravstemning med frist 6. juni kl 12.00.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok