Nett-banner 950x173 72

Miljømekling på overtid - alle må møte på jobb

25.juni 2014
MiljøMekling-2-small Det mekles fremdeles på overtid i oppgjøret om ny miljøoverenskomst mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Transport. Siden mekling fremdeles pågår, må alle som er omfattet av det første streikeuttaket, møte på jobb til vanlig tid inntil annen beskjed blir gitt.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok