Nett-banner 950x173 72

De borgerlige partiene spriker

9.juni 2013
RogerHansen190912 De borgerlige partiene spriker og er delvis uenige i spørsmålene om hvordan sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren skal bekjempes. Det går fram av en undersøkelse Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har gjort. - Dette er svært skuffende, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


Det var Arbeiderpartiet som sist uke lanserte en 7-punkts tiltakspakke mot sosial dumping og kriminalitet. NTF sendte mandag brev til alle de politiske partiene og ba om svar før valget på hvordan de stiller seg til disse tiltakene, samt ytterligere et krav til fra NTF. De rød/grønne partiene, Miljøpartiet De Grønne og Rødt gir full støtte til pakken, mens de borgerlige er delvis svært uklare og og til delvis uenige om dette. Tiltakspakken til Arbeiderpartiet er:  

  • Innføre solidaransvar for transportkjøperne
  • Utvidede kontroll og sanksjonsmuligheter for Vegvesenet
  • Obligatoriske bompengebrikke med innbetaling før de krysser grensa.
  • Økt arbeid mot transportkriminalitet.
  • Strengere regler for utenlandske transportselskap som tar på seg oppdrag internt i Norge (kabotasje).
  • Økte krav til utstyr og kompetanse for vinterføre
  • Innføre regionale verneombud for transportsektoren
  • I tillegg krever NTF et nasjonalt nettbasert register for transportoppdrag for å lette kontrollmulighetene for myndighetene
Skuffet
- Tiltakspakken viser at NTF har fått fullt gjennomslag hos de rød/grønne for nesten alle kravene vi har hatt for å bekjempe sosial dumping og kriminalitet innen transport. Vi er derfor svært skuffet over at de borgerlige partiene er så vage og også uenige i noen av de aller viktigste kravene, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.
 
Viktige krav
Solidaransvar for transportkjøpere og regionale verneombud for transportbransjen er blant de viktigste kravene. Solidaransvar betyr at transportkjøpere blir juridisk og økonomisk medansvarlige for at transporttjenestene de kjøper, utføres i henhold til norske lover og regler, og at sjåførene som driver transporten har anstendige og lovlige lønns- og arbeidsforhold. NTFs krav om et register for transportoppdrag for å lette kontrollmulighetene for myndighetene, er også et viktig krav.
 
Sprik
- Her er det fullt sprik. De borgerlige er skeptiske og uklare til solidaransvar, mens de er uenige om regionale verneombud. FrP går klart i mot dette. Vi er også skuffet over at tre av de fire borgerlige partiene ikke vil ta stilling nå til vårt krav om et nettbasert transportregister. Vår undersøkelse viser at kampen mot sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren blir mye vanskeligere hvis vi får ei borgerlig regjering , sier forbundsleder Roger Hansen.
 
Trykk her for lese et sammendrag av svarene fra partiene!
 
Trykk på partinavnet for å lese hvert enkelt parti sitt fullstendige svar. Noen har sendt oss svar i brevs form, andre har svart i e-post. Svarene fra e-post er kopiert i sin helhet inn i dokumentet lenken viser til:
 
Rødt
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Miljøpartiet De Grønne
Kristelig Folkeparti
Venstre
Høyre
Fremskrittspartiet

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok