Nett-banner 950x173 72

Stor støtte til NTF i Risavikasaken

20.november 2013
Lars201113 Kartellkonferansen viste med trampeklapp at de støttet Transportarbeiderforbundets kamp for å opprette tariffavtale ved Risavika terminal ved Stavanger. 1. nestleder Lars M. Johnsen hold appell om saken på Kartellkonferansen onsdag. Les mer!

- Kampen om å få opprettet tariffavtale i Risavika er også kampen om havnearbeiderne, ikke bare i Norge men i hele verden. Arbeidsgiverne har tapt i Den faste tvistenemd, de har tapt i Arbeidsretten og de har tapt riktig grundig i Tingretten, men nekter fremdeles å inngå tariffavtale med oss, sa Johnsen i sin appell.

- Vi vil nå arbeide med å se på hvordan vi skal trappe opp bokotten av Risavika terminal som vi satte i verk 1. november, og vi trenger forbundenes og LOs støtte i denne rettferdige kampen, sa Lars M. Johnsen. Han oppfordret alle til å møte opp til den planlagte demonstrasjonen ved Risavika terminal onsdag 27. november. Demonstrasjonen arrangeres av LO i Stavanger.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok