Nett-banner 950x173 72

Utvalg for mangfold og likeverd har konstituert seg

9.november 2014
MangfoldLikeverd2014-small Marianne Skår-Teigen ble valgt som leder av NTFs utvalg for mangfold og likeverd da utvalget konstituerte seg denne uka. Himbad Quader ble valg til nestleder, og Monica Okpe fikk vervet som sekretær. Utvalget ble oppnevnt av den årlige mangfold- og liveverdskonferansen som ble avholdt i mai. Les mer!

(Foto: Utvalget består av: bak fra venstre: Marianne Skår-Teigen - leder, Sven Lund, Nina Risinggård, Monica Okpe - sekretær, Anita Vold, June Anita Sørensen. Foran: Himdad Quader - nestleder)

Valgene i utvalget skal formelt godkjennes  av forbundsstyret i NTF.

Utvalg for mangfold og likeverd skal være pådriver for å motarbeide alle former for negativ forskjellsbehandling. De skal være retningsgivende og rådgivende overfor forbundet i saker som gjelder forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, etnisitet, funksjonshemming, livssyn, politiske eller kulturelle holdninger.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok