Nett-banner 950x173 72

NTF og Industri Energi enige om Risavika

16.januar 2013
LarsJohnsen 240512 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Industri Energi ble tirsdag 15. januar enige om hvem som skal ha organisasjonsretten ved Risavika Terminal ved Stavanger. Dermed er en lang og vanskelig strid mellom de to forbundene løst. - Vi er godt fornøyd med avtalen, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF. Les mer!


I avtalen mellom de to forbundene framgår det at Industri Energi aksepterer at det er NTF som har avtalerettene for losse- og lastearbeidet ved terminalen. Forbundene er også enige om å samarbeide og benytte hverandres kapasitet dersom en av partene mangler arbeidskraft, dvs. sørge for tilføring av arbeid innenfor tariffområdene i regionen.

- Vi vil nå sammen med Stavanger Havnearbeiderforening arbeide videre med å etablere en tariffavtale ved Risavika Terminal, og håper dette kan komme på plass i nær framtid, sier Lars M. Johnsen.


NTF ble stevnet for Arbeidsretten og Tingretten av NHO Transport & Logistikk da forbundet varslet boikott av Risavika terminal fordi motparten ikke ville akseptere å inngå en tariffavtale med NTF. NHO Transport & Logistikk ønsker en rettslig prøving av hvilke virkemidler NTF kan bruke i arbeidet med å opprette tariffavtaler. Saken skal opp for Arbeidsretten i mars, og boikotten er utsatt i påvente av rettslig behandling av saken.

Her kan du lese hele avtalen mellom NTF og Industri Energi om Risavika Terminal!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok