Nett-banner 950x173 72

Sør-Trøndelags anbudspolitikk under enhver kritikk!

27.mai 2013
RogerHansen190912 - Vi er svært kritiske til Sør-Trøndelags anbudspolitikk på kollektivtrafikk. Anbudsutsettingen av skolekjøring og langrutekjøring i Rørosområdet, fører til at mange bussjåfører får svært mye dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Dette er meget skuffende i et fylke der de rød/grønne styrer, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


- Fylkestinget i Sør-Trøndelag har attpåtil vedtatt at anbudsutsetting ikke skal føre til at de ansatte skal får dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Dette er noe av de verste vi har sett i forbindelse med anbudsutsetting av kollektivtrafikk, sier Roger Hansen.

Det var fylkets innkjøpsselskap på kollektivtrafikk, AtB, som valgte å skille langrutekjøring og skolekjøring i anbudsrunden, på tross av sterke advarsler på forhånd. Det viste seg at Nettbuss vant anbudet på skolekjøring, mens Boreal skal kjøre langrutene. Alt dette var før samlet i Gauldal-Østerdal Buss AS.
 
Gjennom lov om virkesomhetsoverdragelse, har sjåførene i det tapende busselskapet rett på jobb i det vinnende selskapet i en anbudsrunde. Men på grunn av at kjøringen nå er splittet opp på to selskaper, har 17 sjåførene i Gauldal-Østerdal Buss AS kun fått tilbud om 60 % stilling i skolekjøring, noe som vil medføre en lønnsnedgang på over 170 000 kroner i året, samt at mulighetene for å ta ut AFP blir ødelagt for flere av sjåførene.
 
- Vi forventer nå at fylkesordfører Tore Sandvik griper inn slik at denne saken kan løses. Om nødvendig må hele prosessen reverseres og anbudet lyses ut på nytt. Det går rett og slett ikke an å gjøre det slik som AtB har gjort i denne anbudsrunden, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok