Nett-banner 950x173 72

Ingen grossiststreik!

7.mars 2014
BjørnJonassen040614-small Det blir ikke streik i grossistsektoren etter at Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Virke ble enige i meklinga om ny grossistoverenskomst 5 timer på overtid natt til torsdag. - Det var ei krevende mekling, men alt i alt kom vi fram til et forslag til ny overenskomst som forhandlingsutvalget kan anbefale, sier NTFs forhandlingsleder, forbundssekretær Bjørn Anders Jonassen. Les mer!

- Vi fikk blant annet på plass tiltak knyttet til vårt viktigste krav i årets oppgjør, nemlig å øke organisasjonsgraden i bransjen, sier Jonassen. Dette er de viktigste punktene i forslaget til ny grossistoverenskomst: 

  • Arbeidsgiverne finansierer et fond de neste to årene som klubbene skal bruke til å øke og sikre organisasjonsgraden på de enkelte arbeidsplassene
  • Tillitsvalgte sikres fri med lønn til møter, kurs og andre skoleringstiltak i regi av foreningene
  • Reguleringsgrunnlaget for lønnsgarantiordningen (februarreguleringa) fortsetter som før - arbeidsgivernes krav om en betydelig dårligere ordning blir ikke noe av
  • Sjåførene skal fortsatt følge grossistoverenskomsten – arbeidsgivernes krav om nytt og dårligere lønnssystem ble avvist
  • Et generelt tillegg til alle på kr 0,75 fra 1. april. 
Forslaget til ny grossistoverenskomst skal nå ut på uravstemning med endelig frist 11. juli.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok