Nett-banner 950x173 72

Tillitsvalgets situasjon må styrkes

5.juni 2013
RogerHansen 060513 - Tid til tillitsvalgtarbeid og retten til nødvendig utstyr på klubbkontorene må styrkes, sa forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) da LO-kongressen diskuterte hovedavtalen mandag. Les mer!


Roger Hansen redegjorde for NTFs forslag om å styrke tillitsvalgtarbeidet på arbeidsplassen.

- Vi foreslår også at tillitsvalgte skal få refundert utgifter til reiser, diett og opphold for å utføre funksjonen som tillitsvalgt. Tilsvarende regler må også gjelde for tilitsvalgte i konsern, sa Roger Hansen.

- Tillitsvalgte må sikres tilgang til ny teknologi for å utføre sine verv. Flere og flere bedrifter etablerer seg med avdelinger spredt over hele landet, eller er konsern med bedrifter nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør det nødvendig for tillutsvalgte å reise for å utføre sin funksjon, sa Roger Hansen da han begrunnet NTFs forslag.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok