Nett-banner 950x173 72

Bryter hovedavtalen

1.september 2015
Terje270412 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) mener GC Rieber Salt AS i Oslo har brutt hovedavtalen og tariffavtalen etter at de før jul meddelte at de ikke lengre ville bruke losse- og lastearbeiderne til Oslo Losse- og Lastekontor, slik tariffavtalen mellom partene sier. - Uakseptabelt, sier 2. nestleder Terje Samuelsen i NTF. Les mer!

- Vi ble gjort oppmerksomme på dette gjennom Intranettsidene til Oslo Havn før jul og et oppslag på nettstedet Shortsea, der GC Rieber Salt opplyste om at de ikke lengre ville bruke losse- og lastearbeiderne ved Oslo havn. Dette er hinsides alle spillereglene som er etablert mellom partene i arbeidslivet, sier Samuelsen.

- Bedriften viser til en dom i Arbeidsretten der de mener at de ikke er forpliktet til å bruke losse- og lastearbeiderne våre, slik de skrev under på da vi opprettet tariffavtalen med de i 2013. Men det er selvsagt ikke slik at en dom i Arbeidsretten opphever Hovedavtalen mellom LO og NHO. Tariffavtalen løper fram til hovedforhandlingene neste år, sier Terje Samuelsen.

- Vi vil nå vurdere hvilke rettslige skritt vi skal ta, og forbeholder oss retten til å kreve etterbetaling for losse- og lasteoppdrag som GC Rieber Salt ikke har bestilt av Oslo Losse- og Lastekontor slik de skulle i henhold til tariffavtalen, sier 2. nestleder Terje Samuelsen.

Det ble tidligere denne uka gjennom møter mellom partene uten at det ble nådd enighet.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok