Nett-banner 950x173 72

Oljeavtalen i havn

19.mai 2015
GardermoenFuel101014-small Mellomoppgjøret i Oljeavtalen mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Norsk Industri (NI) ble forhandlet ferdig tirsdag. Minstelønssatsene, grunnlaget for beregning av skift og turnustillegg og vakttillegg ble justert opp med 3 %. Les mer!

 - Vi er fornøyde med resultatet, sier forbundssekretær Ole Einar Adamsrød i NTF. Han var forbundets forhandlingsleder.

Dette ble resultatet av forhandlingene:

§ 2 Lønnsbestemmelser

Minstelønn/garantilønn                                                           Fra 1. april 2015
a) Voksne arbeidere over 18 år                                             kr.    7022,41 pr. uke
     For tiden svarende til                                                          kr.      187,26 pr. time (37,5 t uke)
c) Verkstedarbeidere (herunder håndverkere
     og montører) med minst 4 års læretid og arbeidende   
     formenn                                                                                 kr.  7601,79 pr. uke
For tiden svarende til                                                               kr.    202,71 pr. time (37,5 t uke)
 

§ 3 ARBEIDSTID

Grunnlag for beregning av skift og turnustillegg.
Grunnlaget for beregning av alle skift – og turnustillegg per 1. april 2015 skal være kr. 239,24 per time.

Vakttillegg etter overenskomstens §15

Hverdager                                          kr  133,16
Lørdag og dag før helligdag           kr  399,45

Verkstedarbeidere

Hverdager                                          kr  148,79
Lørdag og dag før helligdag           kr  446,39 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok