Nett-banner 950x173 72

Stormønstring for havnearbeiderne!

4.mai 2014
Havnearbeidermønstring050414-1--small Tusentalls fagorganiserte fra ni land og mer enn hundre fagforeningsfaner prydet Youngstorget i Oslo lørdag på stormønstringa for de streikende havnearbeiderne i Risavika, Tromsø og Mosjøen. - Dette er solidaritet i praksis, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!

NTF innledet en boikott av Risavika terminal 1. november i fjor fordi arbeidsgiverne nekter å inngå tariffavtale om lossing og lasting med forbundet. De vil heller bruke underbetalte skipsmannskaper og innleide terminalarbeidere til lossing og lasting ved terminalen. NTF mener bruk av skipsmannskaper til slikt arbeid er sosial dumping.

Fagorganiserte fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Belgia, Frankrike, Portugal og USA  var til stede på mønstringa på Youngstorget lørdag.

- Risavika Terminal og NHO sier at de ikke kan inngå tariffavtale fordi dagens ordning gir dem et konkurransefortrinn. Det konkurransefortrinnet er å bruke lavt lønnede utenlandske sjøfolk som gratis arbeidskraft. Og det benytter de til å konkurrere med havner med tariffavtale, sa Roger Hansen i sin appell.

- Vi skal vinne - uansett hvor lang tid det tar å få arbeidsgiverne i kne. Men i kne skal de, fortsatte Hansen. 

Forbundslederen fortalte også at NTF nå har bedt alle fagforbund i Europa som organiserer havnearbeidere, om å sette i verk tiltak for å forhindre lossing og lasting av båter som anløper Risavika etter 20. april.

- Nå skal arbeidsgiverne få merke hva fagbevegelsens internasjonale solidaritet er i praksis, sa forbundsleder Roger Hansen.

1. nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken, understreket i sin appell at denne konflikten ikke bare er en konflikt som NTF har i Risavika.

- Dette er ikke bare en kamp for Transportarbeiderforbundet, men en kamp for hele fagbevegelsen. Men i denne kampen skal dere vite at et samlet LO står bak dere, sa Tor-Arne Solbakken.

Lars Lindgren, lederen for den europeiske transportarbeiderføderasjonen, understreket det internasjonale aspektet ved konflikten i Risavika i sin appell.

- Dette er en kamp som utkjempes over hele verden. Men arbeidsgiverne skal få merke at dette finner vi oss ikke i, sa Lars Lindgren.

Det var også et omfattende kulturprogram på mønstringa, som ble innledet av Salongorkesteret. Andre kulturelle bidragsytere var Tron Grandlund, Gatas Parlament, Menn i tide og poeten Ola Bog.
 

(Bildet: Forbundsleder Roger Hansen annonserte internasjonal opptrapping av boikotten av Risavika)


(Bildet: Lederen for de streikende havnearbeiderne i Tromsø, Geir Ingebrigsten, følger intenst med på det som skjer på scenen)


(Bilde: Trond Granlund var blant artistene som stilte på stormønstringa)


(Bilde: Den skal tidlig krøkes........)

 

 

 

 

 

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok