Nett-banner 950x173 72

Boikott av Risavika Terminal fra 1. oktober

17.september 2013
Risavika Havn Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) vil sette i verk boikott av Risavika Terminal ved Stavanger fra 1. oktober. - NTF blir nektet å opprette tariffavtale ved terminalen, og da ser vi ingen annen utveg enn å sette i verk en lovlig boikott, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF. Les mer!


NTF ønsket å opprette en tariffavtale ved Risavika terminal etter at den faste tvistenemda i fjor konkluderte med at terminalen var et såkalt tarifftomt rom, dvs at NTF har rett til å ta i bruk kampmidler for å få gjennomført sine krav.  NHO Transport og Logistikk (tidligere LTL) nektet å gå med på dette, og NTF varslet da boikott av terminalen 16. oktober i fjor. Arbeidsgiverne stevnet NTF for Arbeidsretten med påstand om at boikott ville være ulovlig. Transportarbeiderforbundet vant saken i Arbeidsretten.

Arbeidsgiverne bragte så saken inn for Oslo Tingrett for brudd på boikottloven, der de tapte på alle punkter og ble også dømt til å dekke NTFs saksomkostninger.
- Vi har sagt at vi ville vente med boikott til det forelå dom i Oslo Tingrett. Nå foreligger den, og nå setter vi i verk den lenge annonserte boikotten.  Dette er ingen ønskelig situasjon. Vi vil derfor oppfordre arbeidsgiverne til å sette seg ved forhandlingsbordet og akseptere å opprette overenskomst, og heller forhandle om innholdet i avtalen i stedet for å styre mot full konfrontasjon, sier Johnsen.

- Det foreligger nå dom i Arbeidsretten og Oslo Tingrett der vi har fått fullt medhold hele vegen. Den såkalte Sola-dommen fra Høyesterett for noen år siden ga NTF medhold i at det er lov å bruke boikott i kampen for å opprette tariffavtale. Sett i dette lyset, bør arbeidsgiversida besinne seg, sier Lars M. Johnsen.

- Vi regner med full støtte fra de andre LO-forbundene som er involvert i virksomheten ved terminalen. Det vil bety at det aller meste av skipsanløp og lasting og lossing ved terminalen vil opphøre, sier Lars M. Johnsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok