Nett-banner 950x173 72

Ingen godsstreik

7.mars 2014
LarsJohnsen240512 Etter 12 timer på overtid, ble det enighet i meklinga mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Transport og Norges Lastebileierforbund (NLF) om ny overenskomst for godssjåfører. Les mer!

- Alt i alt har vi fått et forslag som vårt forhandlingsutvalg kan anbefale for våre medlemmer. Vi har fått gjennomslag for vårt viktigste krav, at arbeidsgiverne skal dekke alle kostnadene til nødvendig etter- og videreutdanning. Vi har også fått et lønnstillegg vi kan leve med, sier forhandlingsleder i NTF, 1. nestleder Lars M. Johnsen.

Dette er hovedtrekkene i den nye overenskomsten:
 
- Arbeidsgiverne dekker kostnader til det såkalte Yrkeskompetansebeviset (YKB), som sjåførene må ta hvert femte år
- Timelønna til langtransportsjåførene settes opp fra 91,27 til til kr 94,15 fra arbeidstidas begynnelse til arbeidstidas slutt, og opp fra 41,07 til kr 42,37 timene fra arbeidstidas slutt til arbeidstidas begynnelse neste dag. Dette vil gi en økning i lønn pr døgn på vel 50 kroner, eller ca 12 000 kr pr år
- Nærtransportsjåfører får et tillegg på timelønna på 2 kroner
- Minstelønnssatsen for nærtransport heves med 4 kr pr. time/652 kr pr måned til kr 156,57/25520 pr måned, inklusive det generelle tillegget
- Satsene for verkstedarbeidere, hjelpere, vaskere og renholdspersonell økes med til sammen kr 4 pr time
 
Meklinga har vært gjennomført sammen med Yrkestrafikkforbundet. Overenskomsten skal nå ut på uravstemning med endelig frist 24. juni kl. 12.00.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok