Nett-banner 950x173 72

NTF anker henleggelse

28.februar 2013
VogntogKrossmoen031212-small Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har anket henleggelsen av forbundets anmeldelse av Statens vegvesen for tjenesteforsømmelse. Anmeldelsen kom etter en kontroll av tunge kjøretøy ved Eigersund i november i fjor der to sjåfører ble stoppet i fjor med til sammen 35,5 tonn tonn usikret last, men ble sluppet videre etter et lynkurs i lastsikring og en advarsel om politianmeldelse neste gang. Les mer!


Det var i begynnelsen av februar at NTF fikk beskjed om at anmeldelsen var henlagt fordi forholdet ble ansett som ikke straffbart.

- Dette strider mot vår rettsoppfatning. Etter vår mening burde disse to grove tilfellene av usikret last ført til reaksjoner fra kontrollørenes side i form av førekortbeslag og politianmeldelse. Å unnlate å gjøre dette,  mener vi er tjenesteforsømmelse etter straffelovens bestemmelser. Hadde en eller flere av de store steinblokkene som lasten besto av ramlet av, kunne dette føre til meget alvorlige ulykker, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

- At det var to sjåfører av utenlandsk opprinnelse som slapp unna reaksjon, er også svært kritikkverdig og etter vårt syn et brudd på likebehandlingsprinsippet som all norsk lovanvendelse bygger på. Det kan ikke være slik at det er passet som bestemmer om en sjåfør får inndratt førerkortet eller blir bøtelagt. Vi kan dokumentere flere tilfeller der norske sjåfører har fått til dels strenge reaksjoner ved manglende sikring av last, sier Roger Hansen.

Les NTFs anke her!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok