Nett-banner 950x173 72

Klar til forhandlinger om Forbundsalliansen!

29.januar 2013
IMG 0990-small Representantskapet i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) valgte tirsdag forhandlingsutvalget som skal forhandle med Postkom, Arbeidsmandsforbundet og Industri Energi om sammenslåing i Forbundsalliansen. - Vi har hatt et meget godt og konsttruktivt møte i representantskapet som har lagt et godt grunnlag for forhandlingene, sier forbundsleder i NTF Roger Hansen.


(Foto - Forhandlingsutvalget, fra venstre: Inge Vidar Lone, Lars M. Johnsen, Roger Moum, Monica Johansen, Johnny Slettvold, Bjørn Tore Bråten, Pål Aronsen, Dag-Einar Sivertsen og Roger Hansen)

Forhandlingene om Forbundsalliansen skal skje 6. - 8. februar. Resultatet av disse forhandlingene vil være det endelige grunnlaget for en sammenslåing mellom de fire forbundene. Forhandlingsresultatet skal behandles av forbundsstyret i februar og representantskapet i mars. På dette møtet vil representantskapet vedta innstillingen til det ekstraordinære landsmøtet i NTF om sammenslåing eller ikke.

Representantskapet i NTF valgte dette forhandlingsutrvalget til forhandlingene om Forbundsalliansen:

Forbundsleder Roger Hansen
1. nestleder Lars M. Johnsen
2. nestleder Dag-Einar Sivertsen
Roger Moum              019                    (Vara:Inge Johan Kirketeig, 043)
Johnny Slettvold        026                    (Vara: Bjørn Steffensen, 100)
Pål Aronsen               004                    (Vara: Dag Tønder, 004)
Monica Johansen      028                    (Vara: Magne Mathiassen, 027)
Inge Vidar Lone         014                    (Vara: Jan Erik Aksnes, 041)
Bjørn Tore Bråten      034                    (Vara: Ole Roger Storås, 109)

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok