Nett-banner 950x173 72

Ingen streik i spedisjon!

16.mai 2014
Spedisjon2-small Det blir ingen streik i spedisjonssektoren etter at Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport torsdag kveld 15. mai ble enige om ny speditøroverenskomst og ny overenskomst i Schenker. Les mer!

(Foto: Fornøyde forhandlere for nye overenskomster i spedisjon og Schenker. Fra v.: 1. nestleder Lars M. Johnsen, leder for landsutvalget i Schenker Jon Johannessen, bransjerådsleder i spedisjon Monica Nkechi Okpe og forbundssekretær Sissel Karlsen) 

Speditøroverenskomsten
- Vi er godt fornøyde med resultatet av forhandlingene for speditøroverenskomsten. Vi er enige om at omfanget for tariffavtalene skal gjøres mye klarere, dette var et viktig krav. Vi har fått på plass en garantibestemmelse for denne overenskomsten som innebærer at minstelønna fram til 1. februar 2017 skal justeres opp til 90 % av SSBs statistikk for gjennomsnittlig lønn innenfor NHO-området for "arbeidere i alt", med første justering 1. april i år, sier NTFs forhandlingsleder for speditøroverenskomsten, 1. nestleder Lars M. Johnsen.
 
- Denne reguleringa kommer i tillegg til resultatene av hoved- og mellomoppgjørene i denne perioden. Dette betyr et betydelig lønnsløft for denne overenskomsten de neste åra, sier Johnsen.
 
I speditøroverenskomsten gis det et generelt tillegg fra 1. april på kr. 0,75 og et reguleringstillegg på kr 1,25 til alle fra samme dato. Minstelønna i overenskomsten heves med vel tre kroner til kr 169,28 fra 1. april.
 
- Vi har fått inn bestemmelser for etter- og videreutdanning innenfor spedisjonsområdet som vil bety et viktig kompetanseløft i bransjen, sier Lars M. Johnsen.
 
Forhandlingsutvalget for spedisjon anbefaler det nye forslaget til overenskomst.
 
Schenkeroverenskomsten
- For Schenkeroverenskomsten har vi fått hevet beregningsgrunnlaget for lønn på skift og forskjøvet arbeidstid som vil bety en betydelig lønnsutvikling. Dette beregningsgrunnlaget skal fases inn fram til 1. februar 2016. Dette har vært spesielt viktig fordi denne overenskomsten ikke har den samme garantibestemmelsen knyttet til minstelønna som i speditøroverenskomsten, sier NTFs forhandlingsleder, forbundssekretær Sissel Karlsen.
 
- Det er viktig at det ikke oppstår store lønnsforskjeller mellom de to overenskomstene. Vi har også fått inn de samme omfangsbestemmelsene og bestemmelser knyttet til etter- og videreutdanning som i speditøroverenskomsten, sier Sissel Karlsen.
 
I Schenkeroverenskomsten gis det et generelt tillegg på kr 0,75 og et justeringsstillegg på kr 4,-, totalt kr 4,75 som legges på alle satser. Forhandlingsutvalget for Schenker anbefaler det forslaget til overenskomst.
 
Begge overenskomstene skal nå ut på uravstemning med frist til kl. 12.00 6. juni.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok