Nett-banner 950x173 72

Vil ha ett samlet transportdepartement

14.oktober 2013
RogerHansen190912 - Vi har lenge krevd at transport og infrastruktur bør samles i ett departement, slik at man legger til grunn en mer helhetlig tilnærming til transport og kommunikasjonssektoren. Vei, bane, luft og sjø bør ligge i samme departement. Vi håper derfor at FrP får gjennomslag for et felles Transportdepartement i forhandlingene som nå pågår, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


Ett godt eksempel på manglende samordning er at Kystverket og dermed havnepolitikken ikke ligger i samme departement som vei og bane. Det gjør koordinering og langsiktighet vanskelig. Man risikerer at man satser på havn ett sted og bygger ut godsterminal for vei og bane ett annet sted, da risikerer man å miste de sømløse løsningene man ønsker mellom vei, bane og sjøtransport. 

- Slik samferdselspolitikken er organisert nå, kan lett føre til at man ikke velger de mest optimale løsningene. Dette taper næringslivet og miljøet på. Næringslivet fordi man ikke får de mest effektive løsningene på transport av varer, og miljøet taper av samme grunn. Mye mer av dagens transport burde vært ført på bane eller på sjøen, alle er enige om at dette er mest rasjonelt. Ett samlet Transportdepartement vil kunne bidra til dette faktisk skjer i fremtiden, uttaler Roger Hansen.
 
NTF er derimot skeptisk til å etablere nye selskaper og konkurranseutsette statlig virksomheter som Jernbaneverket og Avinor, slik de borgerlige har tatt til orde for. NTF mener også at statlige selskaper innenfor transport og kommunikasjon må beholdes i Samferdselsdepartementet og ikke overføres til Næringsdepartementet.
 
- Vi frykter at opprettelse av nye selskaper og konkurranseutsetting av eksisterende statlige infrastrukturselskaper vil føre til det motsatte av hva vi ønsker å oppnå med ett Transportdepartement – fragmentering istedenfor helhet. Utbygging og vedlikehold av infrastruktur som vei, bane, luft og sjø trenger politisk styring og bør ikke overlates til markedskreftene. Den nye regjeringen bør derfor ikke si fra seg makt, men samle makten i ett departement, avslutter forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok