Nett-banner 950x173 72

Minstelønna i grossist opp 8,76

19.februar 2014
Bjorn Jonassen Minstelønnssatsen i grossistoverenskomsten med Virke økes med kr 8,76 fra 1. februar i år. Minstelønna reguleres 1. februar hvert år opp til 90 % av gjennomsnittlig nivå i Lønnsstatistikk for varehandel, som SSB utarbeider per 1. september året før. - Dette er en tilfredsstillende utvikling, sier ansvarlig for grossistavtalen i NTF, forbundssekretær Bjørn Anders Jonassen. Les mer!


Det var i hovedoppgjøret i 2010 at det ble tatt inn bestemmelser om regulering 1. februar hvert år av minstelønnssatsene i grossisoverenskomsten med Virke. 

- Hensikten med denne reguleringa var at gapet opp til gjennonmsnittnivået i bransjen ikke skulle bli for stort. Februarreguleringa skal ikke regnes inn som en del av hovedoppgjør eller mellomoppgjør, sier Bjørn Anders Jonassen. Han understreker at denne reguleringa har vært helt nødvendig for en rimelig lønnsutvikling i grossistbransjen.

Reguleringa per 1. februar gir disse nye minstelønnssatsene i grossistoverenskomsten med Virke:

1) Voksne arbeidere over 18 år:

Kr. 6 967,13 per uke
For tiden svarende til kr. 185,79 per time (37,5 timers uke)

2) Arbeidende formenn og mekanikere:  

 Kr. 7 117,13 per uke
For tiden svarende til kr. 189,15 per time (37,5 timers uke)

3) Fagarbeidere

Fagarbeidere med relevant offentlig fagbrev skal ha et tillegg på kr. 9,50 per time på den til enhver tid gjeldende lønn. Fagarbeidertillegg utbetales fra den 1. i måneden etter bestått fagprøve.
 

4) Unge arbeidere

Unge arbeidere mellom 16 og 17 år lønnes med 70 % av lønn for voksne arbeidere, kr. 130,05 per time. 
Unge arbeidstakere mellom 17 og 18 år lønnes med 80 % av lønn for voksne arbeidere, kr. 148,63 per time.
 

5) Midlertidig ansatte

Midlertidig ansatte, jf. aml § 14-9, kr. 185,79 per time.

Februarreguleringa i NHO-området
Bakgrunnstallene for februarreguleringen i NHO-området forventes først i slutten av mars.


 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok