Nett-banner 950x173 72

Bussoppgjøret i gang!

4.oktober 2014
Roger100414-small Forhandlingene om Bussbransjeavtalen (BBA) med NHO Transport og Spekter startet torsdag 10. april. - Vi håper det blir reelle forhandlinger denne gangen. I 2012 ga arbeidsgiverne praktisk talt ingenting i forhandlingene, mens resultatet etter mekling ble akseptabelt, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!

Forbundslederen er bekymret for forhandlingsinstituttet.

- Målet må være å komme fram til løsning i forhandlinger og ikke hos mekleren. I tariffoppgjøret i 2012, havnet de fleste av våre lønnsforhandlinger hos riksmekleren. Det må bli slutt på at forhandlinger bare blir et spill for galleriet før en går til mekling, sier Roger Hansen.

Forbundslederen venter seg krevende forhandlinger, der avstanden mellom krav og motkrav er store.

- Vi sliter fremdeles med å bringe lønnsnivået i bussbransjen  mer på linje med industriarbeiderlønn, slik partene har vært enige om siden Bussbransjeavtalen ble opprettet. Vi har derfor som mål å hente inn etterslepet i årets forhandlinger uten at dette skal belaste årets oppgjør. Vi krever også reguleringstillegg i mellomoppgjørsår, slik vi har hatt det i siste tariffperiode, sier Roger Hansen.

Et generelt tilllegg som sikrer og forbedrer kjøpekrafta er blant kravene. Hansen peker på at kompetanseutvikling for arbeidstakerne er et viktig krav i årets tariffoppgjør, samt å utvide tidsspennet for når det skal utbetales helgetillegg.

Forhandlingene i buss skjer i samarbeid med Norsk Jernbaneforbund (NJF), Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet (YTF), og har som målsetting å være ferdig fredag. Det er forbundsleder Roger Hansen som skal lede bussforhandlingene i årets oppgjør.Hvis oppgjøret går til mekling og det blir konflikt, kan en busstreik tidligst starte mandag 28. april.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok