Nett-banner 950x173 72

Fare for streik i grossist

29.april 2014
Asko Det ble tirsdag kveld brudd i forhandlingene med Virke om ny overenskomst i grossistområdet, for første gang på ti år. Oppgjøret går nå til mekling. - Virke ville ikke tilby noe som helst konkret etter to dager med forhandlinger, sier forbundssekretær og forhandlingsleder Bjørn-Anders Jonassen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!

- Virke kom med motkrav som ville ført til betydelig dårligere lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Vi hadde ikke noe annet valg enn å bryte forhandlingene, sier  Bjørn Anders Jonassen.
 
- Virke ville ikke være med på å diskutere forslag til konkrete tiltak for å øke organisasjonsgraden i Virke-bedriftene. Dette er vårt hovedkrav i årets tariffoppgjør. Dermed kom ikke forhandlingene videre, sier Jonassen.
 
Grossistoppgjøret går nå til mekling. Tidspunktet for mekling er ennå ikke fastsatt. En streik i grossistsektoren kan tidligst starte ved arbeidstidas start torsdag 15. mai. En eventuell streik i grossist vil raskt få store konsekvenser for forsyninger av dagligvarer til matbutikkene i Norge.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok