Nett-banner 950x173 72

Alt for tidlig å konkludere

12.februar 2014
Dag-Einar 261012 - De er alt for tidlig å konkludere hvor de framtidige hovedtransportvegene mellom øst og vest skal gå, sier 1. sekretær Dag-Einar Sivertsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Statens Vegvesen inviterte mandag til en konferanse om temaet. Les mer!

Statens Vegvesen  har startet en overordnet utredning om øst-vest forbindelsene som en del av forberedelsene til Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018 - 2027. Konferansen mandag  ble dominert av sterke interessegrupper med lokal forankring.

- Det var ikke unaturlig at lokalpolitikerne nyttet denne konferansen til å fremme sine lokale interesser. Men vi mener at det er alt for tidlig  konkludere om dette nå, til det har vi for lite kunnskap. Blant annet venter vi på en analyse av godstransport mellom øst og vest. Havne- og terminalstrukturen skal også utredes. Dette er viktig for oss å vite mer om før man trekker konklusjonene, sier Sivertsen.

Dette vil være de viktigste punktene for NTF i arbeidet med forbindelsene mellom øst og vest:

  • Det bør satses på to hovedforbindelser øst-vest bl.a. av beredskapshensyn
  • Trafikksikkerhet – rassikring, flomsikring, tunnelsikkerhet osv.
  • Vinterdrift – fremkommelighet, tilgjengelighet
  • Hovedforbindelsene øst-vest vil være "transportkorridorer" dette innebærer også at det må være tilstrekkelige antall truckstops (hvileplasser for tungtransport)

Når analysen for godstransport foreligger, vil NTF ta initiativ til et eget møte med Statens Vegvesen sammen med andre relevante organisasjoner.

Trykk her for å lese mer om utredningen om framtidige hovedtransportveger mellom øst og vest!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok