Nett-banner 950x173 72

Lønnsforhandlingene: 4 kroner opp i Norpost

29.april 2013
SisselOgHelge290812 Lønnsforhandlingene i Norpost AS resulterte i i et lønnsøkning for budene på 4 kroner i timen. 2,15 gis som tillegg fra 1. april, og timelønna øker ytterligere med kr 1,85 fra 1. september. - Vi valgte å akseptere dette resultatet i år og heller konsentrere oss om forhandlingene neste år, sier 1. nestleder lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).


(Foto: Forbundssekretær Sissel Karlsen (t.v.) og bransjerådsleder for avisbud Helge Bjerkan utgjorde NTFs forhandlingsdelegasjon sammen med 1. nestleder Lars M. Johnsen, Peter Hansen, Mindaugas Zily og Airidas Zelvys)

Minstelønna i Norpost vil fra 1. september være 155 kroner i timen. Det ble også forhandlet fram et ansiennitetstillegg på 1 krone til alle med to års ansiennitet. Tillegget for arbeid på søn- og hellidager øker fra 25 til 50 %, og kvelds- og nattarbeid gir et tillegg på 25 %. Det vil også bli gitt et vintertillegg på 3 % for alt arbeid som gjøres i desember, januar og februar.

Det skal nedsettes et partssammensatt utvalg med tre representanter for hver av partene som skal vurdere den fremtidlige innplasseringen av Norpost AS i Virkes tariffsystem, eventuelt utarbeide en egen tariffavtale for distribusjonsselskap innen post/medie/reklamedistribusjon i Virke. Utvalget nedsettes innen 15.9.13 og skal avslutte arbeidet innen 31.12.13.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok