Nett-banner 950x173 72

Enighet også med Virke

4.september 2013
BjørnAndersJonassen Det ble enighet mellom LO og Virke i forhandlingene i mellomoppgjøret torsdag 9. april. - Ikke uventet ble sluttresultatet det samme som meklingsløsningen mellom LO og NHO, sier forbundsekretær Bjørn Anders Jonassen i NTF. Les mer!


Også i Virke-området blir det gitt et generelt tillegg på kr 0,75, og et lavtlønnstillegg på kr 1,40 til alle som tjener mindre enn 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

- Forhandlingene ble gjennomført i en saklig og grei tone. Det lå selvsagt i kortene at resultatet skulle bli som det ble. Nå får vi se framover og forberede oss godt til neste års hovedoppgjkør, sier Bjørn Anders Jonassen. Han representerte NTF i LOs forhandlingsdelegasjon sammen med 1. nestleder Lars M. Johnsen og leder for bransjerådet for grossistansatte, Håvard Hansen.

Trykk her for å lese protokollen fra forhandlingene mellom LO og Virke!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok