Nett-banner 950x173 72

Dispensasjon fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene

25.mai 2013
GeirKvam300113 På grunn av flommen på Østlandet ser Vegdirektoratet at det vil kunne være vanskelig for sjåførene å planlegge tiden og overholde hviletiden. Det gis derfor et generelt unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene i flomområdene. Les mer!


Vegdirektoratet har funnet det det er nødvendig å innvilge et generelt unntak fra kjøre- og hviletidsregelverkets bestemmelser om daglige kjøreperioder og døgnhvile for kjøring i flomutsatte områder. Dispensasjonen gjelder der opprinnelig transportrute er stengt på grunn av flom, og ny rute fører til vesentlig lengre transporttid enn planlagt.

- Dette er et fornuftig tiltak som vil gjøre det enklere for godssjåførene som kjører i de flomutsatte områdene, sier forbundssekretær Geir Kvam i Norsk Transportarbeiderforbund.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok