Nett-banner 950x173 72

Konflikten i Risavika kan bli utvidet

25.februar 2014
Risavika-011113-small Skip som laster og losser ved den konfliktrammede Risavika terminal kan bli boikottet om de anløper andre nordiske havner. På et møte i Den Nordiske Transportarbeiderføderasjonen i Stockholm i dag vil Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) diskutere en utvidelse av konflikten med sine nordiske søsterforbund. Les mer!

(Bildet: Boikotten av Risavika terminal startet 1. november i fjor)
 
– Vi vil se på muligheten for en opptrapping for å få en bevegelse i konflikten i Risavika. Vårt krav om tariffavtale står fast. Vi har fått oppdraget fra LO, og det oppdraget akter vi å gjennomføre, sier 1. nestleder i NTF,  Lars M. Johnsen.
 
NTF  varslet boikott av Risavika-terminalen høsten 2012, etter at bedriften hadde avvist forbundets krav om tariffavtale. Boikotten iverksatt 1. november i fjor etter at arbeidsgiverne først tapte i Arbeidsretten, så i Tingretten. Så langt har imidlertid boikotten ikke hatt så stor effekt, og NTF ser seg derfor om etter muligheter for å øke presset mot arbeidsgiveren.
 
Det er de registrerte havnearbeidernes fortrinnsrett til arbeid med lasting og lossing av skip som er det sentrale temaet i konflikten. Denne fortrinnsretten er nedfelt i ILO-konvensjon 137, og i NTFs tariffavtaler for lossing og lasting. For å være en registrert havnearbeider, må man ha lossing og lasting som hovedinntekt.

Arbeidsgiverne ønsker å kvitte seg med denne fortrinnsretten, for blant annet å kunne bruke underbetalte utenlandske skipsmannskaper til å utføre dette arbeidet, slik det gjøres i Risavika i dag. Terminalen betaler ikke skipsmannskapene for lossing og lasting, og NTF har betegnet dette som sosial dumping.
 
- Vi kan aldri gå med på en avtale som innebærer sosial dumping. Vi er villige til å diskutere alle sider av en tariffavtale i Risavika, men fortrinnsretten for de registrerte havnearbeiderne må være en del av avtalen, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok