Nett-banner 950x173 72

NHO Logistikk og Transport bør besinne seg!

29.oktober 2013
Roger Hansen 400 - Det er åpenbart at panikken begynner å spre seg hos arbeidsgiverne i forbindelse at vi har varslet boikott av Risavika terminal fra fredag 1. november. Nå må de besinne seg og ta innover seg både de juridiske og tariffmessige realitetene i denne saken, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


I en artikkel på NHO Logistikk og Transport sin hjemmeside påstår arbeidsgiverorganisasjonen at NTF driver et råkjør i Risavikasaken, og det påstås bl.a. at ILO-konvensjon 137 ikke gjelder i private havner. Det er denne konvensjonen som gir registerte havnearbeidere fortrinnsrett til lossing og lasting i havnene i Norge.
 - Vi lurer på hvor Nilsen har det fra at ILO-konvensjon 137 ikke gjelder for private havner. I teksten til konvensjonen står det ikke noe om dette, og i de tariffavtalene NTF har med NHO Logistikk og Transport, står det heller ingen ting om dette, sier Roger Hansen. 

Full støtte
 - Vi har full støtte i LO for at NTF har organisasjons- og avtaleretten ved Risavika terminal.
Direktør Tom Rune Nilsen i NHO Logistikk og Transport har senest i et leserinnlegg i Rogalands Avis bekreftet at dårlig betalte utenlandske sjøfolk blir benyttet til lossing og lasting ved terminalen. Dette er uakseptabelt. Arbeidsgiverne vil ha oss med på en tariffavtale der terminalen kan fortsette med denne praksisen. Men det er selvfølgelig helt uaktuelt for NTF å avtalefeste sosial dumping, sier Roger Hansen.

Liker dårlig
- Nilsen og NHO Logistikk og Transport liker ikke at vi har varslet boikott av Risavika terminal i kampen for å få opprettet en tariffavtale. De liker det så dårlig at de har prøvd saken både for Arbeidsretten og Oslo Tingrett. I begge rettsinstansene tapte de så det suste. NHO Logistikk og Transport oppfører seg som om ikke boikotten har vært rettslig behandlet. Når skal de ta dette innover seg? Når man attpåtil vet at Høyesterett i en helt parallell sak har slått fast at NTF kan bruke boikott som kampmiddel, kan man bare undre seg over når realitetene skal gå opp for arbeidsgiverne, sier Roger Hansen.

Opptrapping
NTF vil fortløpende vurdere hvordan boikotten av Risavika terminal skal bli mest mulig effektiv.
- Det kan være aktuelt for havnearbeidere i andre havner å nekte å losse og laste båter som har losset og lastet ved Risavika terminal etter boikotten er iverksatt. Vi vil også vurdere å ta ut andre store godsterminaler i sympatiaksjoner, sier forbundsleder Roger Hansen.

 

 

 


 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok