Nett-banner 950x173 72

Overtidssak i Unibuss for Arbeidsretten

26.mars 2014
Jan Sivertsen 120612 Tirsdag startet Arbeidsretten behandling av en sak om uenighet om overtidsbetaling for bussjåførene i Unibuss. Konflikten handler om sjåførene som jobber delte skift, det vil si at man har en del av skiftet tidlig på formiddagen og den neste delen på ettermiddagen, med opphold midt på dagen. Les mer!

Det er Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) som har stevnet Unibuss for Arbeidsretten. LO-advokat Cristopher Hansteen fører saken, mens forbundssekretær Jan Sivertsen møter som partsrepresentant fra NTF.

I Bussbransjeavtalen (BBA), står det at uforutsett forsinkelse på ti minutter eller mer godtgjøres med overtidsbetaling. Det er ingen av partene uenige i. Problemer er om det på delte skift skal gjelde for hele totalskiftet, eller om det skal gjelde for hver del av delskiftene.

Det er også uenighet, dersom en legger sammen forsinkelsene på hver del av skiftet om det skal gjelde for ti minutter totalt, eller om hver forsinkelse må være på ti minutter eller mer før en kan legge sammen.

NTF hevder at i utgangspunktet skal forsinkelsene vurderes hver for seg, mens Unibuss og NHO mener forsinkelser på begge deler av skiftet må sees samlet. Dermed vil for eksempel en 11 minutters uforutsett forsinkelse på begge delskift utløse en halvtime overtid med NHO sin tolkning, mens LO  mener at dette skal gi bussjåføren to halvtimer med overtidsbetaling.

- Dette er en viktig og prinsipiell sak som vil få betydning for mange bussjåfører. Vi vet at i Nobina og Tide praktiseres bestemmelsene slik vi mener det skal gjøres, mens Unibuss og NHO har en annen tolkning, sier forbundssekretær Jan Sivertsen. Saken avsluttes i Arbeidsretten onsdag.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok