Nett-banner 950x173 72

To ITF-verv på to dager

14.august 2014
RoyEinar140814-small NTFs ungdomsleder Roy Einar Nilsen ble enstemmig innvalgt i ITFs ungdomskomite på ITF-kongressen i Sofia i Bulgaria torsdag. Dermed har Nilsen blitt valgt til to verv i ITF på to dager. Les mer!

- Det vil bli utrolig spennende å få lov til å være med og utforme ungdomspolitikken de neste fire årene i en så stor og viktig organisasjon som den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen, sier en noe overveldet ungdomsleder.

Roy Einar Nilsen ble i går valgt som undomsrepresentant i ITFs vegseksjon, og dermed nominert som seksjonens representant i ITFs ungdomskomiteen. Dermed ble Nilsens plass i komiteen i realiteten avgjort i går, men ble formelt bekreftet på dagens ungsomskonferanse.

Ungdomskonferansen på ITF-kongressen diskuterte og vedtok sitt arbeidsprogram for den neste perioden på sin konferanse torsdag.

- Undomsarbeidet i ITF har ikke vært drevet i mer enn seks år, og har ikke alltid vært en suksess. Men vi vedtok et godt og balansert program som ungdomsrepresentanter fra hele verden har vært med å bestemme. Vi vil blant annet jobbe med å etablere ungdomsstrukturer i fagbevegelsen der dette ikke finnes rundt om i verden, sier Nilsen.

Ved siden av Roy Einar Nilsen, ble også leder av Industri Energi Ungdom, Johnny Håvik valgt inn i ungdomskomiteen. Håvik og Nilsen blir de eneste representantene for de nordiske land i ungdomskomiteen de neste fire åra.

- Siden vi i Transportarbeiderforbundet har et godt samarbeid i Norden, vil jeg også prøve og ta opp saker på nordisk nivå når dette er naturlig i forhold til mitt verv i ITFs ungdomskomite, sier Roy Einar Nilsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok