Nett-banner 950x173 72

- Svært provoserende

5.juli 2013
Roger Hansen 400 LO-kongressen vedtok tirsdag å be sekretariatet sette ned et utvalg som skal se på partsforholdene i Bussbransjeavtalen (BBA) i privat sektor. Det er Fagforbundet som ønsker seg inn i privat sektor på bussiden. - Svært provoserende, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF. Les mer!


I utgangspunktet foreslo Fagforbundet at LO-kongressen skulle vedta at forbundet skulle få partsforhold i BBA i privat sektor. Bakgrunnen er anbudsutsettingen av kollektivtrafikk på veg. Når offentlig eide busselskaper mister oppdrag til private selskaper, har sjåførene i det tapende selskapet rett på jobb i det private selskapet som vinner anbudet. Fagforbundet ønsker at sjåførene i det vinnende selskapet fortsatt skal være medlemmer i Fagforbundet, selv om NTF har hatt organisasjonsretten for bussjåførene i privat sektor i mange ti-år. Fagforbundet ønsker derfor partsforhold i BBA i privat sektor.

Fagforbundet trakk sitt opprinnelige forslag og fremmet et forslag om at sekretariatet skal opprette et utvalg som skal ta fatt i denne saken med utgangspunkt i det forslaget som de trakk fra kongressen.

- Vi er forbanna på dette vedtaket. Det strider mot all vedtatt organisasjonspraksis i LO, som sier at tvister om dette skal løses i organisasjonskomiteen og i sekretariatet. Fagforbundet har fått flertallet mot seg i denne saken både i organisasjonskomiteen og i sekretariatet. Når de ikke får vilja si, flyr de  til LO-kongressen for å tvinge seg på. Vi bare minner om at vi har hatt organisasjonsretten på buss i privat sektor siden 1957. Vi har lojalt forholdt oss til grenseavtalene mellom forbundene som ble trukket opp, men Fagforbundet bryr seg åpenbart  ikke om slikt, sier Hansen.

- I vedtaket på kongressen ligger det en føring om at Fagforbundet skal ha partsforhold i BBA. Det synes vi er fullstendig uakseptabelt. Vi kommer ikke til å gå inn i dette utvalgsarbeidet med stor lyst, for å si det pent, sier Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok