Nett-banner 950x173 72

Krass høringsuttalelse mot endringsforslagene i AML

14.august 2014
Forbundsstyret120814-small Forbundsstyret i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) vedtok tirsdag en svært kritisk høringsuttalelse til regjeringas forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. - En av de verste angrepene på arbeidstakeres rettigheter på mange år, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF. Les mer!

- Hvir forslagene går gjennom, vil det bli færre faste og flere midlertidige jobber. Mange vil få lengre og mer uforutsigbare arbeidsdager, mer søndagsarbeid og mindre tid til familieliv, fritid og deltakelse i samfunnslivet. Regjeringas forslag vil ensidig flytte mye makt og innflytelse over arbeidsdagen fra arbeidstakerne til arbeidsgiverne, sier Roger Hansen.

Ideologisk begrunnet
NTF mener at forslagene til å øke adgangen til midlertidige stillinger, er de mest dramatiske av forslagene til regjeringa. Hansen sier at disse forslagene ikke er kunnskapsbaserte, men ideologisk baserte.

- Regjeringa sier de forslår dette får å gjøre det lettere å komme inn på arbeidsmarkedet for grupper som i dag for en stor del står utenfor. De sier også at dette vil gjøre det lettere for ungdom generelt å få seg jobb. Det har ikke regjeringa verken dokumentasjon eller forskning for, sier forbundslederen.

I Sverige er det prosentvis dobbelt så mange midlertidige stillinger som i Norge. Men ungdomsledigheten i forhold til den gjennnomsnittlige ledigheten er større i vårt naboland enn her hjemme.

- Dette viser med all tydelighet at økt midlertidighet ikke gjør det enklere for ungdom og andre utsatte grupper å komme inn på arbeidsmarkedet. Den eneste virkningen dette har, er at faste jobber blir blir byttet ut med midlertidige jobber. Dette er en utvikling vi og resten av fagbevegelsen vil slåss mot med all vår kraft, sier Hansen.

I høringsuttalelsen heter det at de gruppene som i dag har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, vil på grunn av arbeidets art ikke vil være aktuelle for jobber i mange av NTFs tariffområder.
- Det eneste resultatet innen mange av våre områder, er at det kommer til å bli færre fast ansatte og flere midlertidig ansatte, sier forbundslederen.

Mer overtid og søndagsarbeid
NTF er også sterkt kritiske til endringsforslagene som omhandler arbeidstid. Forslagene åpner opp for mer pålagt overtid og søndagsarbeid. Høringsuttalelsen sier at forslagene vil gjøre det vanskeligere for NTFs medlemmer å planlegge sitt daglige liv. Arbeidsdagen vil bli mer uforutsigbar gjennom at arbeidsgiver blant annet får muligheter til å pålegge mer overtid.

- Legger vi til forslagene om økt adgang til søndagsarbeid, mener vi at regjeringas forslag på disse områdene er et kraftig angrep på familieliv og fritid til den enkelte arbeidstaker, sier Roger Hansen.

- Hvis regjeringas forslag fører til at mange flere butikker holder oppe på søndager, vil dette ha konsekvenser for medlemmene våre innen grossist, spedisjon og godstransport. Forslagene kan føre til at maten blir dyrere, fordi arbeidskraft i helgene er dyrere enn arbeidskraft på ukedagene. Det må jo tas igjen på prisene, sier Hansen.

- NTF har i de fleste av sine tariffavtaler bestemmelser som begrenser om arbeidstid og gjennomsnittsberegning og utligningstid for arbeidstid. Disse tariffbestemmelsene vil ikke bli endret selv om AML blir endret. Men det vil sette arbeidstidbestemmelsene i disse tariffavtalene under press. Det vil også føre til at uorganiserte bedrifter øker sin konkurransekraft, sier forbundslederen.

Vil beholde dagens aldersgrenser
NTF går mot å endre dagens aldersgrenser i AML, slik regjeringa foreslår. I høringsuttalelsen heter det at mange av forbundetsmedlemmer har fysisk krevende arbeid, der utfordringen snarere er å stå i jobb til man kan ta ut AFP når man fyller 62. Forbundet er derfor bekymret for at ei heving av aldersgrensa kan føre til et press på den enkelte til å stå i jobb lengre enn man bør.

- Vi frykter at ei heving av aldersgrensa også vil sette dagens pensjonsordning under press, og på sikt føre til at opptjeningstida på pensjon øker ytterligere. Dette vil være svært problematisk for mange av forbundets medlemmer, der mange av helsemessige årsaker velger å ta ut AFP ved fylte 62 år, sier Roger Hansen.
 
Støtter økt straff
NTF støtter regjeringas forlsag om å øke straffenivået for alvorlige brudd på AML og Almengjøringsloven.
 
- Men vi er sterkt i mot å ta bort straffebestemmelsene for mindre brudd på AML, slik regjeringa nå foreslår. Vi kan ikke begripe at det skal ha noen konsekvenser å være småskurk i arbeidslivet, sier forbundsleder Roger Hansen.

Trykk her for å lese hele NTF sin høringsuttalelse på regjeringas foreslåtte endringer av AML!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok