Nett-banner 950x173 72

Utkast til handlingsprogram klart

30.august 2013
Dag-Einar300813 Utkastet til handlingsprogram for Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) for neste landsmøteperiode (2014 - 2017) er nå klart. Det er en komité bestående av alle bransjerådslederne og lederne for NTFs ungdomsutvalg, Utvalg for mangfold og NTFs konsernutvalg som har laget utkastet. 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen har ledet komitéarbeidet. Les mer!


Det er forbundsstyret i NTF som har gitt oppdraget med å utarbeide utkastet til handlingsprogram til komitéen.

- Det har vært et meget positivt og konstruktivt arbeid i komiteen der vi hadde friske og engasjerte debatter. Utkastet inneholder stort sett de samme politiske områdene som i det gjeldende handlingsprogrammet, men redaksjonelt så har vi organisert det noe annerledes. Det har vært enighet på om det aller meste. Når det gjelder EØS-spørsmålet, så ble det dissens i komiteen, sier Dag-Einar Sivertsen.

Utkastet skal nå oversendes forbundsstyret, og skal så behandles av landsmøtet på vanlig måte. Fristen for foreningene for å sende inn forslag til landsmøtet inklusive handlingsprogrammet, går ut 1. september.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok