Nett-banner 950x173 72

Viktig konferanse om arbeidsrelaterte trafikkulykker

4.august 2014
Tungbilulykke Det er en voksende forståelse for at lovverket knyttet til trafikkulykker med yrkessjåfører er mangelfullt. Dette kom fram på Trygg Trafikk sin nasjonale konferanse om arbeidsrelaterte trafikkulykker som ble avsluttet tirsdag. Les mer!

(Foto: Statens Vegvesen)

- Vi har lenge pekt på at det umulig kan være riktig at en ulykke med en yrkessjåfør kun blir behandlet som en trafikkulykke og ikke som ei arbeidsulykke. Dette har ført til at yrkessjåfører ikke har den samme beskyttelsen som andre arbeidstakere har for eksempel av Arbeidsmiljøloven, sier utreder Geir Kvam i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).

Kvam holdt en innledning på konferansen under tittelen "Vi får alltid skylda", der han snakket om yrkessjåførenes rolle og opplevelse i forbindelse med trafikkulykker. I sin innledning framholdt Kvam blant annet at også Arbeidstilsynet burde kobles inn i etterforskningen av trafikkulykker med yrkessjåfører.

- Konferansen tok opp en rekke interessante temaer knyttet til disse problemstillingene som gjør at jeg er litt mer optimistisk nå med hensyn til å gjøre noe med lovverket på dette området. Blant annet ble arbeidsgivers og transportkjøperes medvirkeransvar diskutert, sier Geir Kvam.

En annen av innlederne, tidligere UP-sjef Leif N. Olsen, pekte på at lover og forskrifter på dette området er mangelfulle. Han pekte blant annet på at Vegtrafikkloven er holdt utenfor virkeområdet til forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i virksomheter. Denne forskriften er styrende for hvordan virksomheter systematisk skal forbedre sitt arbeid innen HMS.

- Vegtrafikkloven bør inluderes i forskriftens virkeområde, sa Leif N. Olsen. Konferansen til Trygg Trafikk samlet flere hundre deltakere fra organisasjoner og offentlige organer fra hele landet.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok