Nett-banner 950x173 72

- Håper vi kan se en endelig løsning

10.juni 2014
Johnny-Sletvold-small - Jeg håper virkelig vi nå kan se en endelig løsning på krisa som vi i ICA har vært gjennom de siste årene, sier konserntillitsvalgt Johnny Sletvold i en kommentar til nyheten om at COOP har kjøpt alle aksjene i ICA Gruppen i Norge. Les mer!

(Foto: Vegard Holm)

Hvis handelen blir godkjent av myndighetene, vil omlag 550 butikker som i dag heter ICA Supermarked, RIMI og Matkroken, blir COOP-butikker i framtida. Konkurransetilsynet har nå inntil 130 dager på seg for å vurdere overtakelsen, som vil medføre at antall store landsdekkende aktører i dagligvarehandel vil gå ned fra fire til tre.

- Vi er postivt avventende til dette. Nå må først Konkurransetilsynet godkjenne at COOP overtar ICA. Forutsatt at COOP får overta ICA, er vi innstillte på å være konstruktive i prosessen med å innlemme ICA i COOP. Det viktigste nå er å sikre jobbene til våre medlemmer i framtida, sier Johnny Sletvold.

- Vi vil se på dette som en virksomhetsoverdragelse, og dette gir oss jo en juridisk ryggdekning i arbeidet med å sikre våre folk jobber i den sammenslåtte organisasjonen, sier Sletvold.

ICA Gruppen inngikk i fjor en 5-årig samarbeidsavtale på innkjøp med Norgesgruppen etter å ha tapt store beløp over lang tid på butikkvirksomheten i Norge. Denne avtalen ble ikke godkjent av Konkurransetilsynet. Hvis myndighetene godkjenner COOPs oppkjøp, vil COOP bli landets nest største dagligvareaktør.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok