Nett-banner 950x173 72

NTF arrangerer stor taxikonferanse

16.april 2015
Jan Sivertsen 120612 28. mai arrangerer Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) stor taxikonferanse. - Tida er overmoden for å diskutere en ny og framtidsrettet organisering av taxinæringa. Men Konkurransetilsynets forslag om fullt frislipp av løyver og takster er helt feil retning å gå, sier forbundssekretær Jan Sivertsen i NTF. Les mer!

- Vi mener at større taxiselskaper bør kunne ha flere løyver, der sjåførene blir ansatt i selskapet. Dette vil kunne gi mer effektiv drift som igjen vil bety et bedre taxitilbud, sier Sivertsen.

- Det er også på tide å se på en annen organisering av taxisentralene. I dag er det taxieierne som eier sentralene. Vi mener at disse funksjonene bør skilles, slik at sentralene blir uavhengige av taxieierne, sier Jan Sivertsen. Han peker på at disse og andre sentrale  problemstillinger i næringa vil bli belyst og diskutert på taxikonferansen.

På konferansen vil det bli innledninger blant annet fra NTFs forbundsleder, Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, og tidligere direktør i Norgestaxi. Det svenske transportarbeiderforbundet vil fortelle om erfaringene fra Sverige etter frislippet i taxinæringen der for noen år siden.

Det legges også opp til en paneldebatt.. Disse vil delta i panelet: Guri Melby - Samferdselsbyråd i Oslo (Venstre), Bård Hoksrud - statssekretær i Samferdselsdepartementet (FRP), Raymond Johansen - byrådslederkandidat i Oslo (AP) - Lars Johnsen 1. nestleder NTF, Knut Thomassen - styreleder i Norges Taxiforbund, og Lars Dolva - tidligere direktør i Norges Taxi.

- Vi tror vi  har fått til et interessant, viktig og engasjerende program som vi håper vil trekke samferdselspolitikere både nasjonalt og sentralt, og representanter for næringa og relevante organisasjoner, sier forbundssekretær Jan Sivertsen.

De som ønsker å delta på taxikonferansen, kan gjøre det ved å sende e-post til kurs@transportarbeider.no, eller ringe forbundet på tlf 40 64 64 64 senest 15. mai.

Trykk her for å lese invitasjonen og hele programmet for taxikonferansen 28. mai på Royal Christiania Hotell i Oslo!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok