Nett-banner 950x173 72

Lavtlønnstillegg også til avisbudene

30.april 2013
Sissel Karlsen Avisbudene får også lavtlønnstillegget på kr 1,40 i tillegg til det generelle tillegget på kr 0,75. Dette er klart etter at Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Mediebedriftenes Landsforbund (MBL) har kommet til enighet om hvordan lønnsgrunnlaget for avisbudene skal beregnes. Les mer!


Det var i forbindelse med mellomoppgjøret mellom LO og NHO at det var uenighet mellom NTF og MBL hvordan lønnsnivået for avisbudene skulle beregnes. I arbeidsgivernes regnestykke kom avisbudene ut med et lønnsnivå på 90 % av gjennomsnittlig lønn for industriarbeidere, og MBL ville dermed ikke gi budene lavtlønnstillegget som var en del av forhandlingsresultatet.

- Vi har sammen med MBL gått gjennom beregningsgrunnlaget for lønna til avisbudene, og partene er blitt enige om at de ligger på litt i overkant av 89 % av industriarbeiderlønn. Dermed får også denne gruppa lavtlønnstillegg. Det er vi tilfredse med, sier forbundssekretær Sissel Karlsen.

Mellomoppgjøret gir avisbudene en lønnsøkning på kr. 2,15 pr time. I tillegg ble det i hovedoppgjøret i fjor forhandlet fram et tilleg på kr 1,- som først blir gitt i år. Dermed får avisbudene et samlet lønnsløft i 2013 på vel 6100 kroner på årsbasis.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok