Nett-banner 950x173 72

Stormarkeringer i Mosjøen og Tromsø mot lockout og streikebryteri

30.juli 2014
BlokadeTromsø280414-small Det vil bli arrangert stormarkeringer til støtte for havnearbeiderne i Mosjøen og Tromsø. 16. august kl. 12.00 vil det bli avholdt demonstrasjon på Mosjøen torg mot den ulovlige lockouten av havnearbeiderne. I Tromsø vil det blir markeringer både 22. og 23. august mot det omfattende streikebryteriet i Tromsø havn. Les mer!

I forbindelse med boikotten ved Risavika terminal ved Stavanger som startet 1. november i fjor, ble losse- og lastearbeiderne i havnene i Mosjøen og Tromsø tatt ut i sympatistreik 7. desember. 

I Mosjøen ble det gitt dispensasjon for lossing og lasting til Alcoas aluminiumsverk i byen. 8. mai i år, ble arbeiderne stengt ute fra havna av arbeidsgiveren, Mosjøen Industriterminal (MIT). På dette tidspunktet skyldte MIT nærmere 600 000 kroner for utført losse- og lastearbeid. Arbeiderne sa da at de ikke ville arbeide mer før de fikk garanti for lønn for arbeidet. I stedet for å gjøre opp for seg, ble arbeiderne utestengt fra havna 8. mai og har vært det siden. Dette ser NTF på som ulovlig lockout.

I Tromsø ble også havnearbeiderne utestengte da de gikk ut i sympatistreik. Arbeidsgiverne har etter dette satt inn streikebrytere i stort  omfang for å utføre lossing og lasting. Dette skal nå LO og NTF prøve for Arbeidsretten i nær framtid. Les mer om stevninga til Arbeidsretten her!

NTF oppfordrer alle klubber og fagorganiserte til å slutte opp om markeringene i Mosjøen og Tromsø!

Kontaktperson for markeringa i Mosjøen er klubbleder Pål Aanes, tlf 482 46 663.
Kontakperson for markeringa i Tromsø er klubbleder Geir Ingebrigtsen, tlf 944 74 890.
NTFs hovedkontakt for havnekonflikten er 2. nestleder Terje Samuelsen, tlf 930 41 215.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok