Nett-banner 950x173 72

Rettssak mot Holship

14.januar 2014
LarsJohnsen 240512 Rettssaken mot det danske selskapet Holship er tirsdag 14. januar inne i sin andre dag i Drammen Tingrett. Det er Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) som har stevnet det danske selskapet for å få avgjort om forbundets varslede boikott av selskapet er lovlig. Boikott er varslet fordi Holship nekter å inngå tariffavtale med NTF i Drammen havn. Les mer!


- Holship påstår at havnearbeiderne som er organiserte i NTF, har monopol på lossing og lasting. Dette er bare tull. Våre havnearbeidere har en tariffmessig fortrinnsrett til dette arbeidet, og dette er verken monopol eller enerett. Denne fortrinnsretten er hjemlet i ILO-konvensjon 137, som Norge har ratifisert, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen.

- Dette er en helt parallell sak til konflikten i Risavika, der arbeidsgiverne har som overordnet mål å kvitte seg meg fortrinnsretten som de registrerte havnearbeiderne har til lossing og lasting i norske havner. De ønsker at blant annet underbetalte utenlandske sjøfolk skal gjøre deler av denne jobben uten at arbeidsgiverne behøver å betale for dette. Dette kan vi naturligvis ikke akseptere, sier Johnsen.

- Vår boikott av Risavika ble kjent lovlig både i Arbeidsretten og Tingretten. Vi har dessuten en høyesterettsdom fra 1997 som fastslår at vi kan bruke boikott som kampmiddel for å få innført tariffavtale. Vi regner derfor med at kjennelsen til Drammen Tingrett vil gå i vår favør , sier 1. nestleder Lars M. Johnsen. Han regner med at dommen vil bli anket av en av partene uansett utfall.

Etter innledningsforedragene mandag, har det i dag vært partsforklaringer og vitneforklaringer. Rettssaken er ventet å ta fire dager.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok