Nett-banner 950x173 72

Moderat mellomoppgjør

18.februar 2015
GerdKristiansen170215-SMALL Det ventes et moderat mellomoppgjør til våren etter at LOs representantskap mandag enstemmig vedtok retningslinjene for årets oppgjør. Lavtlønn og likelønn er blant de viktigste prioriteringene i mellomoppgjøret. Les mer!

(Bildet: LO-leder Gerd Kristiansen innledet til debatt på LOs representantskap. Foto: Sissel M. Rasmussen)

- En hovedoppgave for LO er å medvirke til at det legges grunnlag for langsiktig holdbar jobbvekst, samtidig som arbeidstakerne sikres en rimelig del av verdiskapingen og at lønn og annen inntekt fordeles rettferdig, heter det i den tariffpolitiske uttalelsen fra LOs representantskap.

I uttalelsen pekes det på at at de økonomiske utsiktene for de neste årene er svært usikre, og at norsk økonomi vil bli preget av en betydelig nedgang i oljeinvesteringene. Dette er de viktigste kravene knyttet til lønn i mellomoppgjøret:

"…å sikre medlemmenes kjøpekraft ved:
• En kombinasjon av egne sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatser og garantiordninger som fremmer likelønn og motvirker lavlønn. 
• Prioritering av kvinnedominerte grupper innenfor sentralt avtalte rammer i offentlig sektor. 
• Prioritering av likelønn i relevante bransjer i privat sektor."

Den tariffpolitiske uttalelsen tar også for seg regjeringas forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven:

- Mer midlertidighet bringer maktbalansen mer i retning av det vi finner i de anglo-saksiske land med lav organisasjonsgrad og svak samordning av lønnsdannelse og partsrelasjoner. Det er dårlig fordelingspolitikk, og det øker innslaget av en lavproduktive jobber i økonomien. Regjeringen er i ferd med å undergrave et viktig fortrinn for norsk økonomi, slik dette er beskrevet i Holden III og i forskning om den nordiske modellen, bl.a i det ferske NordMod prosjektet, heter det i uttalelsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok