Nett-banner 950x173 72

Klart ja-flertall i buss

20.mai 2014
Jan Sivertsen 120612 3 av 4 stemte ja i uravstemningen til forslagene til nye bussbransjeavtaler med NHO Transport og Spekter. Men valgdeltakelsen i de fire LO-forbundene NTF, NJF, Handel og Kontor og Fagforbundet var under 50 %, så valgresultatet må godkjennes av LO Stat og LO. Les mer!

- Vi er fornøyde med det klare ja-resultatet, men er ikke fornøyde med at valgdeltakelsen var så lav at resultatet må godkjennes av LO Stat og LO. Deltakelsen blant NTFs medlemmer var 44,7 prosent, men 76 prosent av de som stemte, sa ja til de nye overenskomstene, sier forbundssekretær Jan Sivertsen i NTF.

- Det er et tankekors at valgdeltakelsen i denne uravstemninga varierer veldig mye fra forening til forening i vårt forbund, fra vel 20 prosent til godt over 90 prosent. Dette må vi ta tak i, sier Jan Sivertsen.

I tillegg til de fire LO-forbundene, deltok også Yrkestrafikkforbundet i uravstemningen. Samlet stemte 73,13 % ja til forslagene til nye overenskomster.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok