Nett-banner 950x173 72

Stadig dårligere forhold for godssjåførene

2.mai 2013
LarsJohnsen100912 Lønns- og arbeidsforholdene for europeiske godssjåfører blir stadig dårligere. Dette viser en undersøkelse som den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen (ETF) har gjort blant sine medlemsorganisasjoner. - Undersøkelsen viser at mange godssjåfører i Europa blir utnyttet på det aller groveste, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


Dette er noen av de viktigste funnene i ETF sin undersøkelse blant utenlandske sjåfører som kjører i Europa:

  • 95 % av sjåførene mener at de blir lønnsmessig diskriminert på grunn av sin nasjonalitet
  • 95 % av sjåførene  tilbringer fritid og helger i lastebilen når de er på tur
  • 80 % av sjåførene lager og spiser all mat i bilen når de er på tur
  • 80 % av sjåførene får ikke betalt for lasting og lossing av det godset de transporterer, selv om dette juridisk sett er en del av arbeidstida
  • 60 % av sjåførene har kilometergodtgjørelse som eneste lønn, standard betaling er 10 Euro pr 100 km
  • 80 % av sjåførene sier at trøtthet og utslitthet er et problem, men vil ikke rapportere dette fordi de er redde for jobbene sine

- Dette er kapitalistisk utnytting av arbeidere på det aller verste. Mange sjåfører kjører under forhold som nærmer seg slaveri. Og dette er norske transportkjørpere med på, gjennom å utelukkende se på pris når de skal kjøpe transporttjenester fra utlandet. På kort sikt vil noen av disse problemene kunne løses her i Norge ved at transportkjøperne blir solidarisk ansvarlig for at transportørene følger norsk lover og regler, og ansvarlig for at sjåførene får et minstemål av lønns- og arbeidsforhold. På lengre sikt kan dette kun løses ved at politikerne i EU og EØS rett og slett forbyr slik utbytting av godssjåfører, sier Lars M. Johnsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok