Nett-banner 950x173 72

Innspurt i avisbudmeklinga

9.februar 2014
Sissel-small Over 1100 avisbud over hele landet går ut i streik fra arbeidstidas begynnelse onsdag hvis det ikke blir løsning i meklinga mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) innen midnatt tirsdag om ny avisbudoverenskomst. Les mer!

Ingen av meklingene NTFhar hatt hittil i år, har vært ferdige til den opprinnelige fristen.

- Om det blir mekling på overtid denne gangen også, vet vi ikke før midnatt, sier forhandlingsleder for NTF, forbundssekretær Sissel Karlsen.

Mange av avisbudene som eventuelt blir tatt ut i streik, starter arbeidet på natta.

- I tilfelle meklinga drar ut, skal alle møte på jobb som vanlig. Om det skulle bli streik, skal de som allerede er i gang med ruta si fullføre denne før de går ut i streik. Vi oppfordrer alle til å følge med på forbundets hjemmesider og Facebooksider utover kvelden og natta, sier Sissel Karlsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok