Nett-banner 950x173 72

- Jeg gleder meg til landsmøtet!

23.januar 2014
Roger220114-small - Jeg gleder meg virkelig til landsmøtet til NTF som starter søndag. Vi skal behandle mange viktige politiske og organisatoriske saker som vil skape friske debatter. Jeg har også store forventinger til rapporten Fafo skal presentere om de viktigste samferdselspolitiske utfordringene i tida framover, sier forbundsleder Roger Hansen. Les mer!


- Jeg vil skryte av de tillitsvalgte og administrasjonen i forbundet som i lang tid har jobbet med å forberede landsmøtet. Jeg kan love at alt som kan og skal planlegges er planlagt, og jeg er brennsikker på at den praktiske gjennomføringa av møtet vil gå på skinner, sier Roger Hansen.

- Jeg kjenner meg mer avslappet rett før landsmøtet enn jeg hadde forventet meg. Den gode planlegginga har gjort at jeg helt og fullt har kunnet konsentrere meg om det politiske og organisastoriske innholdet i møtet. Jeg har opplevd at det er stor enhet og oppslutning om mange viktige saker i vårt forbund. Men det betyr ikke at det ikke blir friske debatter på landsmøtet, sier forbundslederen.

- Hvilke saker forventer du mest diskusjon om på landsmøtet?

- Jeg trenger ikke å være noen spåmann for å si at det kommer til å bli debatt rundt hvilken representantskapsmodell vi skal ha. Dagens modell ble vedtatt på landsmøtet i 2005, og da var det en omfattende diskusjon. Jeg forventer også sterke meninger rundt forslagene til endring av kontingent. Dette er noe jeg vet engasjerer våre medlemmer, sier Roger Hansen.

- Vi skal også behandle viktige politiske saker som kabotasje og konfliktene vi har i havnene. Kabotasje er en av de viktigste truslene mot godstransport på sjø og bane, og fører også til omfattende sosial dumping. Havnekonfliktene handler jo om helt grunnleggende prinsipper om rett til arbeid og lønn. Vedtakene vi skal gjøre på internasjonale saker som Palestina og EØS, vil nok også føre til friske meningsutvekslinger, sier forbundsleder Roger Hansen.

Landsmøtet til Norsk Transportarbeiderforbund starter i Kristiansand søndag 26. januar og avsluttes onsdag 29. januar.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok